Προγράμματα Εργασίας

€12.000.000 για το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι»

Τι προβλέπει η κοινή Υπουργική Απόφαση

Με 12.000.000 ενισχύεται η συνέχιση του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» έως τις 31/12/2018.

Με κοινή υποργική απόφαση πιστώθηκε το συγκεκριμένο ποσό στον λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Τποικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοικησης Α.Ε.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.