Προγράμματα Εργασίας

Η προκήρυξη για την κατάρτιση 1.075 στον τουρισμό (pdf)

Ποιούς αφορά - Εκπαίδευση σε 44 τμήματα και 13 πόλεις

Την έγκριση λειτουργίας 44 τμημάτων μετεκπαίδευσης για 1.075 εργαζόμενους και πρόσκαιρα ανέργους στον τουριστικό τομέα, αποφάσισε το υπ. Τουρισμού.

Οι ειδικότητες:

  • Υπηρεσία Υποδοχής
  • Επισιτισμός
  • Μαγειρική Τέχνη
  • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
  • Οροφοκομία

Σημειώστε:

  • Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή μετεκπαιδευομένων καλύπτονται σε ποσοστό 20% από πρόσκαιρα άνεργους
  • Πρόσκαιρα άνεργοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύουν χρόνο ανεργίας έως 12 μήνες κατά ανώτατο όριο
  • Σε περίπτωση που το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη