ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έτσι επιλέγονται, τώρα, 10.000 δικαιούχοι (Διαδικασία)

Πώς «φτάνουν» στους ωφελούμενους οι εργοδότες - Ποιός ο ρόλος του Οργανισμού

Την δυνατότητα στους εργοδότες και στις επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους, δίνει ο ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για 10.000 θέσεις εργασίας.

Πώς θα προσληφθούν οι δικαιούχοι:

  • Απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν (ονομασία χρήστη και συνθηματικό)
  • Έφόσον ο άνεργος πρόκειται να προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται και με τη χρήση κατάλληλης μηχανής αναζήτησης

Σημειώστε τη διαδικασία:

  • Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου, που επιτρέπουν στους εργοδότες- επιχειρήσεις να επιλέξουν τους κατάλληλους υποψηφίους
  • Ο εργοδότης - επιχείρηση δύναται για διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, να εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει, να προεπιλέγει µέχρι 10 υποψηφίους από οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και στη συνέχεια να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ

Διαβάστε επίσης: