Δημόσιο

32 νοσηλευτές, γυμναστές και ναυαγοσώστες στα Χανιά

Αιτήσεις έως τις 28 Ιουνίου-Δείτε την προκήρυξη

Για την κάλυψη αναγκών της θερινής περιόδου

Αντίστροφα "μετρά" ο χρόνος έως τις 28 Ιουνίου, οπότε λήγει η προθεσμία για 32 θέσεις εποχικού προσωπικού στο "Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο" του Δήμου Χανίων.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν από την πανεπιστημιακή, τεχνολογική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα συνάψουν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Θα καλύψουν δε ανάγκες της θερινής περιόδου 2018. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.