ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΕΚΑΣ: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια - Δείτε τι αλλάζει

Σε ποιούς και πώς καταβάλλεται η ειδική ενίσχυση

Νέο πλαίσιο καταβολής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καθόρισε το υπ. Εργασίας.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για το πλαίσιο χορήγησης, προϋποθέτει την καταβολή αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια:

  • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ
  • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ
  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ
  •  Τα παραπάνω ποσά, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017 και, για το λόγο αυτό, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2019 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017

Διαβάστε επίσης: