Προγράμματα Εργασίας

Καταβολή δόσης Ιουνίου σε 279.889 δικαιούχους Κ.Ε.Α

Πότε και πως η πληρωμή

Εγκρίθηκε η πίστωση 62.181.679 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της δόσης Iουνίου σε 279.889 δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ 25 - 29 Ιουνίου

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.