Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ

Ολόκληρη η απόφαση - Δείτε κριτήρια και μόρια

Ανοίξτε το ΦΕΚ στο επισυναπτόμενο αρχείο (PDF)

Απόφαση εξέδωσε το υπ. Εργασίας, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που πρόκειται να απασχοληθούν στον ΟΑΕΔ.

Σημειώστε:

  • Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκεια αποκλειστικά σε ώρες

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση (ΦΕΚ)