Προγράμματα Εργασίας

Πόσοι και ποιοί πήραν πιστοποίηση

Δείτε αποτελέσματα και ειδικότητες

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και συμμετείχαν 2.491 υποψήφιοι, ενώ ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις 2.280 υποψήφιοι.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τα αποτελέσματα