Προγράμματα Εργασίας

Τα καθήκοντα των 5.066 θέσεων στην πυροπροστασία

Το πιστοποιητικό που ανοίγει τον δρόμο για μόνιμο διορισμό (pdf)

Τι ακριβώς θα κάνουν υπάλληλοι 8 διαφορετικών ειδικοτήτων

Τον πλήρη κατάλογο με τα καθήκοντα όσων επιλεγούν για τις 5.066 θέσεις για την πυροπροστασία παρουσιάζει σήμερα το workenter.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εγκύκλιό του, ανακοίνωσε μία προς όλες τις θέσεις (ανά υπηρεσία και ειδικότητα) στις οποίες θα εργαστεί το νέο προσωπικό.

Παράλληλα δημοσιοποίησε την βεβαίωση που θα λάβουν όσοι ολοκληρώσουν το 8μηνο και η οποία -σύμφωνα με την υπουργική απόφαση- θα δίνει πρόσθετα μόρια για μόνιμη θέση στο Δημόσιο. 

Το workenter, με αποκλειστικό δημοσίευμά του, γνωστοποίησε τον αριθμό των αιτήσεων και τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων για το κοινωφελές πρόγραμμα της πυροπροστασίας. 

Διαβάστε αναλυτικά το¨"καθηκοντολόγιο" και πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την υπουργική εγκύκλιο. 

  • Δασολόγοι: Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελετών αντιπυρικής προστασίας (πυροφυλακίων, δεξαμενών, καθαρισμών βιομάζας, διάνοιξης ή συντήρησης δασικών οδών, διάνοιξης ή συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων κλπ.), σύνταξη μελετών δασικών έργων (επικουρικά), επίβλεψη έργων αντιπυρικής προστασίας
  • Δασοπόνοι: Ίδια καθήκοντα με τους δασολόγους
  • Ειδικοί δασικής προστασίας: Επιστασία συνεργείων καθαρισμού και υλοποίησης μελετών αντιπυρικής προστασίας
  • Εργάτες/τριες: Συμμετοχή στα συνεργεία καθαρισμών βιομάζας εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και της πλευρικής βλάστησης των δασικών οδών. Επίσης, συμμετοχή στα συνεργεία υλοποίησης των εργασιών, που περιγράφονται ανωτέρω, στις δύο πρώτες ειδικότητες.
  • Από το σύνολο των προσλαμβανομένων ανά υπηρεσία εργατών/τριών, ποσοστό έως 12% θα χειρίζονται αλυσοπρίονα, σε ποσοστό έως 40% θα χειρίζονται χειροπρίονα, τσεκούρια, σφήνες, τσάπες, τσουγκράνες για καθαρισμούς, αποκλαδώσεις και γενικότερα για μικρής κλίμακας εργασίες και οι λοιποί, θα απασχολούνται με τη συλλογή και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλπ
  • Οδηγοί: Μεταφορά προσωπικού και εργαλείων στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών
  • Χειριστές μηχανημάτων έργων: Θα απασχοληθούν στον χειρισμό υφισταμένων στις υπηρεσίες μηχανημάτων έργων (προωθητών, διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών, φορτωτών, σύνθετων μηχανημάτων έργων -jcb- γεωργικών ελκυστήρων) για τη διάνοιξη και συντήρηση του δασικού δικτύου της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς, μετά από εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μετά της επίβλεψης δασολόγου-δασοπόνου και κατόπιν συνεννόησης με την Π.Υ., χρήση των μηχανημάτων κατά τα έργα και τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας της περιοχής.
  • Διοικητικοί-λογιστικοί: Κάλυψη του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η απασχόληση του συνόλου του προσλαμβανόμενου προσωπικού , καθώς κι υποβοήθηση στην διεκπεραίωση του διοικητικού έργου της Υπηρεσίας, τήρηση αρχείου, εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού κέντρου κλπ
  • Φύλακες: Φύλαξη εγκαταστάσεων, εργοταξίων και εξοπλισμού