Προγράμματα Εργασίας

ΟΠΕΚΑ: Έρχονται αλλαγές στη χορήγηση επιδομάτων (ΦΕΚ)

''Λύνονται'' τα χέρια χιλιάδων δικαιούχων

Πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τους ωφελούμενους επιδομάτων: 

  1. Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
  2. Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) για την χορήγηση Επιδόματος Παιδιού
  3. Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Έξόδων Κηδείας και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας
  4. Αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών και αποφυγή πρόσθετης γραφειοκρατίας
  5. Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία
  6. Ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης στα προγράμματα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικού τουρισμού και χρηματικών βοηθημάτων
  7. Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
  8. Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών
  9. Κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων 
  10. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΠΕKΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ:

opeka_fek.pdf