Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα παιδιού: Ανοιχτή η πλατφόρμα - Κάντε αίτηση

Πώς πρέπει να κινηθούν οι δικαιούχοι για το Α21 - Σε πλήρη ισχύ τα έντυπα

Διαβάστε τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

Οριστικά φαίνεται πως επιλύθηκαν τα τεχνικής φύσεως προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων Α21.

Τα ζητήματα που προέκυψαν, αφορούσαν στην επισύναψη δικαιολογητικών, στη σύνθεση της οικογένειας, στην υποβολή του Ε1, στην συναίνεση έτερου μέλους ή άλλους λόγους διασταύρωσης στοιχείων. 

Υπνεθυμίζεται, ότι η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη τόσο από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ όσο και από την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ.

Σημειώστε:

  • Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, ''ξεκλειδώνουν'' οι επόμενες δόσεις. Σε κάθε καταβολή επιδόματος παιδιού θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν αναδρομικά επιδόματα δικαιούχων που δεν έχουν καταβληθεί καθώς και τυχόν συμψηφισμοί οφειλών προηγούμενων ετών που θα έχουν οριστικοποιηθεί και ελεγχθεί

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για τα επτά βήματα συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως τις κατέγραψε το workenter