Προγράμματα Εργασίας

Κατασκηνώσεις για 6.860 δικαιούχους (κατανομή)

Οι πίνακες με τους ωφελούμενους - Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Την ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε δήμους, έλαβε με απόφασή του το υπ. Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται ο προγραμματισμός λειτουργίας και ζητείται η άμεση υλοποίηση από τους υποψήφιους δήμους.

Σημειώστε:

Στις εξοχές-κατασκηνώσεις φιλοξενούνται:

  • Παιδιά, ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισμού
  • Παιδιά με αναπηρίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης
  • Ηλικιωμένοι, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία
  •  Ενήλικοι με αναπηρίες, εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης

Δείτε το έγγραφο με την κατανομή (pdf):

kataskinwseis.pdf