ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Έως €2.520 το χρόνο για 500.000 οικογένειες

Δείτε ποια είναι τα κριτήρια της σημαντικής ενίσχυσης

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2019

Έως και το ποσό των 2.520 ευρώ το έτος, για ένα νοικοκυριό, μπορεί να ανέλθει η συνολική επιδότηση ενοικίου που ''κλείδωσε'' στη διαπραγμάτευση θεσμών και υπουργείου Εργασίας.

Σημειώνεται, ότι ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος στέγασης ορίστηκε η 1/1/2019, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν πάνω από 1,3 εκατομμύρια ωφελούμενοι.

Το επίδομα στέγασης, θα διατίθεται για την κάλυψη μέρους είτε του ενοικίου είτε της δόσης του στεγαστικού δανείου περίπου 500.000 νοικοκυριών.

Σημειώστε:

  • Το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα για λήψη της επιδότησης θα φτάνει στις 24.000 ευρώ, ενώ το ποσό θα ξεκινά από 70 ευρώ ανά μήνα και θα προσαυξάνεται κατά 50% ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού
  • Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά θα δικαιούται επίδομα, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Το ίδιο εισόδημα θα λαμβάνει και μια μονογονεϊκή οικογένεια που έχει ένα προστατευόμενο παιδί. Και για τις δύο περιπτώσεις, το επίδομα που θα λάβουν, είναι 105 ευρώ το μήνα, ή 1.260 ευρώ το χρόνο
  • Στην περίπτωση ζευγαριού με ένα παιδί ή για μια μονογονεϊκή οικογένεια με δυο παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και το δικαιούμενο επίδομα στα 140 ευρώ το μήνα, ή 1.680 ευρώ το χρόνο
  • Για μια 4μελή οικογένεια, ήτοι για ένα ζευγάρι με 2 προστατευόμενα παιδιά ή για μια μονογονεϊκή οικογένεια με 3 παιδιά, το εισοδηματικό όριο που θα τους καταστήσει δικαιούχους της επιδότησης, είναι τα 20.000 ευρώ το χρόνο και το επίδομα που δικαιούνται φτάνει τα 175 ευρώ το μήνα (2.100 ευρώ το χρόνο)
  • Τέλος, για το νοικοκυριό με πέντε ή περισσότερα μέλη -που σημαίνει ζευγάρι με τρία ή περισσότερα παιδιά καθώς και μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ή περισσότερα παιδιά- το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 24.000 ευρώ το χρόνο και το δικαιούμενο επίδομα 210 ευρώ το μήνα. Ποσό που αντιστοιχεί σε 2.520 ευρώ το χρόνο