Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής στην πυροπροστασία: Τι πρέπει να κάνετε για να διοριστείτε

Ολόκληρη η διαδικασία από το Α έως το Ω (ενστάσεις, δικαιολογητικά, πρόσληψη)

Ο πίνακας κατάταξης ανά φορέα συνοδεύεται και με πίνακα επιλαχόντων, με βάση την δήλωση προτίμησης

Το workenter "ομαδοποιεί" όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση διορισμού μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πυροπροστασία (5.066 θέσεις).

Σημειώστε:

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από 21 Μαΐου έως και 31 του ιδίου μήνα (12 το μεσημέρι).

Ενστάσεις

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ένσταση εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων
 • Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση υποβάλλονται στα γραφεία του ΟΑΕΔ
 • Ο ΟΑΕΔ εξετάζει τις ενστάσεις εντός δέκα ημερών και ανακοινώνει οριστικό πίνακα κατάταξης

Οριστικά αποτελέσματα

 • Ο πίνακας κατάταξης ανά φορέα συνοδεύεται και με πίνακα επιλαχόντων, με βάση την δήλωση προτίμησης
 • Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ έως την ημέρα που πιάσουν δουλειά στο φορέα
 • Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα, για να προσληφθούν. Εάν δεν ενημερωθούν οφείλουν να εμφανιστούν στον φορέα εντός 30 εργάσιμων ημερών
 • Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

Πρόσληψη

 • Οι φορείς υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης
 • Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Διάρκεια συμβάσεων

8 μήνες

Χρήματα (καθαρές αμοιβές)

 • 495,25 ευρώ για διορισθέντες άνω των 25 ετών
 • 431,75 ευρώ για διορισθέντες κάτω των 25 ετών

Διαβάστε επίσης: