Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Όλα τα προσόντα και οι θέσεις για την πυροπροστασία (5.066 θέσεις)

Θα προσληφθεί προσωπικό οκτώ ειδικοτήτων - Τι πρέπει να κάνουν υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα της θέσης τους

Προσωπικό οκτώ ειδικοτήτων θα διεκδικήσει τις 5.066 θέσεις στην πυροπροστασία.

Θα προσληφθούν:

 • ΠΕ Δασολόγων
 • ΤΕ Δασοπόνων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Φυλάκων
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων
 • ΥΕ Εργατών

Προσέξτε:

 • Για όλες τις ειδικότητες χρειάζονται πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων. Χωρίς αυτά οι υποψήφιοι τίθενται εκτός επιλογής
 • Για τις θέσεις οδηγών απαιτείται επαγγελματική άδεια και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
 • Για την ειδικότητα Χειριστών Μηχανημάτων απαιτείται άδεια μηχανοδηγού- χειριστή και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δια την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα
 • Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται το αντίστοιχο πτυχίο

Διαβάστε:

Κατανομή θέσεων ανά περιφέρεια και δασαρχείο

katanomi.xls

katanomi.pdf

Προσοντολόγιο 

prosontologio_de.xls

prosonta.pdf

Τρόπος Απόδειξης προσόντων

pyroprostasia_parartima_iii_prosklisi_oaed_42018-1.doc

pyroprostasia_parartima_iii_prosklisi_oaed_42018-1.pdf