Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ολόκληρη η προκήρυξη για τις 5.066 θέσεις στην πυροπροστασία

Ποιοι και πως συμμετέχουν στην κοινωφελή εργασία - Οι προθεσμίες για αιτήσεις

Ξεκινά στις 21 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας των 5.066 θέσεων στην Αντιπυρική προστασία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Μάιου οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Διαβάστε επίσης: ΟΑΕΔ: Όλα τα προσόντα και οι θέσεις για την πυροπροστασία (5.066 θέσεις)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του προγράμματος.