Προγράμματα Εργασίας

Υπολογίστε το ΚΕΑ - Όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης

Εκτυπώστε το έντυπο συναίνεσης

Αναλυτικές οδηγίες και ενεργά links

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα ποσά επιδότησης και αν είστε ένας απο τους 287.021 δικαιούχους του προγράμματος.

Πώς θα πιστωθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 1. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα
 2. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • ΑΦΜ αιτούντα
 • ΑΜΚΑ αιτούντα
 • Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου
 • E–mail, αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕKO
 • Αριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
 • Έντυπο Συναίνεσης(*) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού (δεν απαιτείται έντυπο συναίνεσης για τροποποίηση αίτησης)
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, μόνιμη ή προσωρινή δικαστική επιμέλεια τέκνου, αγοράς ακινήτων ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης)

 

 • (*) Εκτυπώστε και συμπληρώστε το Έντυπο Συναίνεσης:

ΕΔΩ

Το υπ. Εργασίας, επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Διαβάστε επίσης: