Προγράμματα Εργασίας

Τι αλλάζει στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Σε εφαρμογή ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας

Προτείνεται απαλλαγή του παραβόλου εξέτασης

Παράταση από 3 έως και 6 μήνες αναμένεται να δοθεί για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών επιδομάτων.

Ειδικά για τον φάκελο αναπηρίας, ήδη στην Αττική τίθεται σε εφαρμογή το ψηφιοποιημένο σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου.

Έχοντας ως προοπτική την δυνατότητα καταβολής των επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία μέσω μιας ενιαίας Αρχής και σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, όσοι πρόκειται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο νέο σύστημα, αναμένεται να απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Τέλος, για το πιλοτικό πρόγραμμα -με χρονοδιάγραμμα καθολικής εφαρμογής τη νέα χρονιά- προτείνεται και η αναπροσαρμογή της βαρύτητας βάσει της ταξινόμησης αναπηρίας ICF.