ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

1.000 ευρώ, άμεσα, σε ανέργους (απόφαση)

Εφάπαξ ενίσχυση απολυμένων - Δείτε το ΦΕΚ

Κατεβάστε το ΦΕΚ για να δείτε

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.000 ευρώ, σε κάθε άνεργο - πρώην εργαζόμενο του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ.