Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικός Τουρισμός για 224.750 (ΦΕΚ)

Απόφαση του υπουργείου Εργασίας

Τα προγράμματα έχουν ήδη λάβει το δρόμο της απόκτησης ΦΕΚ

Όλα έτοιμα δείχνουν για την έκδοση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για το έτος 2018.

Με απόφαση του υπ. Εργασίας, αποστέλλεται στο ΦΕΚ για έκδοση ολόκληρο το πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται να ωφεληθούν συνολικά 224.750 πολίτες, μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού και εκδρομικού τουρισμού, επιδότησης βιβλίων καθώς και χρηματικής ενίσχυσης 1.250 πολύτεκνων μητέρων.

Συγκεκριμένα:

 • Ο τουρισμός συνολικά θα έχει 60.000 δικαιούχους
 • Το εκδρομικό πρόγραμμα 12.500 δικαιούχους
 • 1.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις
 • Θα δοθούν 150.000 βιβλία
 • Χρηματικό βοήθημα πρόκειται να παρασχεθεί σε 1.250 πολύτεκνες μητέρες

Συμμετέχουν:

 • Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων
 • Οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων

Στις παιδικές κατασκηνώσεις συμμετέχουν:

 • Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής 
 • Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

Δικαιούχοι χρηματικού βοηθήματος:

 • Οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα
 • Οι μητέρες πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας

Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ):

koin.toyrismos.pdf