Δημόσιο

8 νέες προσλήψεις στο Ηράκλειο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας 2018

Συμμετέχουν υποψήφιοι από 18 έως 65 ετών

Οκτώ προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας 2018 θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης για την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηρακλείου.

Το προσωπικό θα επιλεγεί από ειδικότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα απασχοληθεί με σύμβαση έως 60 ηµεροµισθίων κατ' άτοµο και για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.