Δημόσιο

15 θέσεις στον δήμο Κατερίνης

Από μέρα σε μέρα θα εκδοθεί ο διαγωνισμός

Συμμετέχουν υποψήφιοι από 18 έως 65 ετών

Με 15 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Κατερίνης.

Οι νέοι συνεργάτες θα επιλεγούν από την δευτεροβάθμια και υποχρεωτική εκπαίδευση και θα συνάψουν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί στην κεντρική υπηρεσία του δήμου από μέρα σε μέρα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.