Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: ''Τέλος χρόνου'' για τις αιτήσεις

Αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για την ειδική έκπτωση

Υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για τους δικαιούχους του παλαιού ΚΟΤ

''Τέλος χρόνου'' από την ΗΔΙΚΑ για όσους δικαιούνται εκπτώσεις στο ρεύμα.

Οι -ήδη- δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), παράλληλα με τις νέες αιτήσεις ένταξης, ωφείλουν να ''κινηθούν'' ταχέως μέχρι το τέλος του μήνα για να λάβουν την ειδική έκπτωση.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια βάσει του νέου ΚΟΤ, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με τους δικαιούχους του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων.

Όπως έγραψε το workenter, oι αιτήσεις υποβάλλονται κανονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr/kot/)  

Δείτε τα βήματα για την υποβολή αίτησης:

  1. Είσοδος στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια TAXISnet (κωδικοί)
  2. Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συναίνεση στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται 
  3. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση στη φόρμα προσωπικών στοιχείων
  4. Συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
  5. E-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων
  6. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι
  7. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί

Σημειώστε:

  •  Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ
  • Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς

Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Στοιχεία ΚΟΤ:

d.t._stoiheia_kot_2018.pdf