Προγράμματα Εργασίας

Ποιοι θα λάβουν διατροφικό επίδομα (απόφαση)

Αφορά 8 κατηγορίες δικαιούχων σε όλη τη χώρα - Ο πίνακας με την κατανομή

Το υπουργείο Εσωτερικών -με απόφαση- αποδεσμεύμει και κατανέμει το ποσό των 6,46 εκατ. ευρώ, προκειμένουν να λάβουν διατροφικό επίδομα (Μαρτίου) οκτώ διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχουν.

Αυτές είναι: Νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάστε την απόφαση