Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έως αύριο τα οριστικά αποτελέσματα της Κοινωφελούς

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι διορισθέντες - Οι μηνιαίες (καθαρές) αποδοχές

Πέντε δικαιολογητικά -εκτός από τα έγγραφα που πιστοποιούν τα τυπικά προσόντα- πρέπει να καταθέσουν στους φορείς πρόσληψης οι επιτυχόντες

Σε επικοινωνία μας με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΑΕΔ, μας ανέφεραν ότι έως αύριο θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 7.180 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 δήμους.

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν για οκτώ μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αμέσως μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, ακολουθούν τα εξής βήματα:

Πρόσληψη

  • Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης
  • Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
  • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Χρήματα (καθαρές αμοιβές)

  • 495,25 ευρώ για διορισθέντες άνω των 25 ετών
  • 431,75 ευρώ για διορισθέντες κάτω των 25 ετών