Προγράμματα Εργασίας

800 προσλήψεις με Κοινωφελή Εργασία στο υπ. Πολιτισμού

Πότε θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη - Ποιοι συμμετέχουν - Τα κριτήρια επιλογής

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όλης της χώρας

Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση από πηγές προσκείμενες στην διοίκηση του ΟΑΕΔ, το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας -στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα και η αρμόδια υπουργός- θα αφορά στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η νέα προκήρυξη θα προβλέπει την πρόσληψη 800 υπαλλήλων ειδικότητας «ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό» με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8 μηνών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απλούστερα προσόντα:

  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) ή
  • Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΤΕΕ)

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής, καθένα από τα οποία προσθέτει μόρια:

  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας (έως 60 μήνες)
  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του συζύγου των ανέργων (έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία του υ̟ποψήφιου σε ̟ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθµός ανήλικων τέκνων
  • Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ µε ̟ποσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να βγει έως τα τέλη Μαρτίου.