Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής σε 34 δήμους: Τι πρέπει να κάνετε για να διοριστείτε

Λεπτομερής χρηστικός "οδηγός" του workenter για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Οι διορισθέντες, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν πέντε έγγραφα

Το workenter "ομαδοποιεί" όλες τις απαίρητητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι επιτυχόντες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (7.180 θέσεις), προκειμένου να επικυρώσουν τον διορισμό τους σε έναν από τους 34 δήμους της χώρας. Σημειώστε:

Ενστάσεις

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ένσταση εντός τριών ημερών, που αρχίζει από τις 31 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου
 • Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση υποβάλλονται στα γραφεία του ΟΑΕΔ, έως την Παρασκευή, 3 το μεσημέρι
 • Ο ΟΑΕΔ εξετάζει τις ενστάσεις εντός δέκα ημερών και ανακοινώνει οριστικό πίνακα κατάταξης

Οριστικά αποτελέσματα

 • Ο πίνακας κατάταξης ανά φορέα συνοδεύεται και με πίνακα επιλαχόντων, με βάση την δήλωση προτίμησης
 • Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ έως την ημέρα που πιάσουν δουλειά στο φορέα
 • Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα, για να προσληφθούν
 • Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

Πρόσληψη

 • Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης
 • Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. ΑΦΜ
 3. ΑΜΚΑ
 4. ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Διάρκεια συμβάσεων

 • 8 μήνες

Χρήματα (καθαρές αμοιβές)

 • 495,25 ευρώ για διορισθέντες άνω των 25 ετών
 • 431,75 ευρώ για διορισθέντες κάτω των 25 ετών

Διαβάστε επίσης: