Προγράμματα Εργασίας

1.000 υπάλληλοι στο υπ. Πολιτισμού με Κοινωφελή Εργασία

Αφορά -αποκλειστικά- απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΕ - Θα εργαστούν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας

Για την επιλογή "μετράει" πολύ ο (εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ) χρόνος ανεργίας

Αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού για πρόσληψη 1.000 υπαλλήλων με πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας έχει στο συρτάρι του ο ΟΑΕΔ.

Στελέχη του αρμόδιου υπουργείου, που είναι επιφορτισμένα με την κατάρτιση προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, τόνιζαν στο workenter ότι «μετά την συνήθη περικοπή, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων θα είναι, περίπου, 800».

Οι ίδιες πηγές δεν ήταν σε θέση -στην παρούσα φάση- να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

Με το πρόγραμμα θα προσληφθούν υπάλληλοι της ειδικότητας «ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό» με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απλούστερα προσόντα:

  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) ή
  • Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΤΕΕ)

Σημαντικό: Δεν απαιτείται άδεια ή δίπλωμα ειδικότητας Φύλαξης Αρχαιολογικών Χώρων.

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής, καθένα από τα οποία προσθέτει μόρια:

  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας (έως 60 μήνες)
  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του συζύγου των ανέργων (έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία του υ̟ποψήφιου σε ̟ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθµός ανήλικων τέκνων
  • Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ µε ̟ποσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω

Το workenter θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος.