Προγράμματα Εργασίας

Έως το τέλος Ιανουαρίου τα αποτελέσματα για την Κοινωφελή

Έτοιμος ο ΟΑΕΔ να εκδώσει προσωρινό πίνακα - Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για την οριστική πρόσληψή τους

Περί τα μέσα Φεβρουαρίου πιάνουν δουλειά στους δήμους 7.181 άνεργοι

Με διαδικασίες – εξπρές ολοκληρώνει ο ΟΑΕΔ την έκδοση των αποτελεσμάτων για την επιλογή 7.181 ανέργων σε 34 δήμους της χώρας, μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας.

Έγκυρες πηγές, προερχόμενες από τον Οργανισμό, διαβεβαίωναν το workenter ότι έως τα τέλη Ιανουαρίου θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων.

Τα ίδια στελέχη υπογράμμιζαν ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να επικυρώσουν τον διορισμό τους.

Η διαδικασία προβλέπει:

  • Πιθανή υποβολή ενστάσεων εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στον ΟΑΕΔ
  • Την ώρα που ο νεοπροσληφθείς πιάσει δουλειά στην υπηρεσία θα πρέπει -οπωσδήποτε- να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ

Σημειώστε δύο ακόμη λεπτομέρειες:

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει οι ίδιοι, εφόσον επιλεγούν, να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσουν τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους
  2. Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν εντός δέκα ημερών από τη λήξη της τελευταίας ημέρας της υποβολής των ενστάσεων