Προγράμματα Εργασίας

Ποιοι προσλαμβάνονται με το Νόμο 2643/98

Αφορούν την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

Τα ονόματα των επιλαχόντων για τα προστατευόμενα άτομα του Ν.2643/98 ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Η δημοσιοποίηση των πινάκων «τοποθετήσεων επιλαχόντων» αφορούν την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να ανοίξετε το αρχείο που περιλαμβάνει τους επιλαχόντες.