Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής Εργασία: 10 «κλειδιά» για τον διορισμό

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται έως τις 27 Δεκεμβρίου

Δέκα «σημεία- κλειδιά» κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφιών που διεκδικούν μία από τις 7.180 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στο workenter ότι « η προσοχή σε μικρές, κρίσιμες λεπτομέρειες του προγράμματος διασφαλίζουν τον διορισμό». Σημειώστε:

  • Προβάδισμα στην πρόσληψη έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας άνω των 45 ετών. Αρκεί, η ανεργία να είναι συνεχόμενη και εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ. Εάν ο υποψήφιος έχει και σύζυγο άνεργο, τότε κερδίζει, με βεβαιότητα, μία από τις 7.180 θέσεις
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι αρχηγοί μονογονεΐκής οικογένειας διπλασιάζουν τα μόριά τους.
  • Διπλή υποψηφιότητα μελών της ίδια οικογένειας μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μακροχρόνια άνεργος, έχει ηλικία άνω των 29 ετών, είναι πτυχιούχος ΑΕΙ και έχει την ιδιότητα ΑμεΑ
  • Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι άνδρες που δεν εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους
  • Ο υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μια μόνο ειδικότητα και να επιλέξουν έως τρεις φορείς
  • Η συμπλήρωση των στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι απαραίτητη για να γίνει δεκτή η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου. Με το ΑΦΜ γίνεται η διασταύρωση του εισοδήματος που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του
  • Επιτρέπεται η διόρθωση ή αντικατάσταση της αίτησης. Η διαδικασία γίνεται με αποστολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης, έως τις 27 Δεκεμβρίου, ώρα 12μ.
  • υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ.
  • Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων (εκατοντάδες περιστατικά κατά το παρελθόν) προηγείται εκείνος με τους περισσότερους μήνες ανεργίας
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών, αυτοπροσώπως, σε τοπικό Γραφείο του ΟΑΕΔ

Σχόλιο workenter: Ο ΟΑΕΔ, στη σελίδα 38 της προκήρυξης, υποστηρίζει ότι θα πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των εργαζομένων με τις καθαρές αμοιβές κάθε μήνα. Η πράξη (και μόνο) θα αποδείξει την αξιοπιστία της δέσμευσης.