Προγράμματα Εργασίας

20.000 θέσεις στον ΟΑΕΔ

Ποιοι και πώς θα επιλεγούν, προσόντα και δικαιολογιτικά

Αξιοποιείται από αυτοαπασχολούμενους και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Θέμα ημερών είναι η έναρξη προγράμματος του ΟΑΕΔ «πρώτη πρόσληψη» για την απορρόφηση 20.000 ανέργων από νέους επιχειρηματίες.

Το νέο πρόγραμμα αφορά δικαιούχους ηλικίας έως 29 ετών. Παρέχεται επιδότηση για 18 μήνες η οποία καλύπτει το 50% του μισθολογικού κόστους (μέγιστο όριο: 500 ευρώ/μήνα).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Ατομικοί επιχειρηματίες
  • Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής
  • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σημειώστε ότι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

  • Επιχειρήσεις και ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών
  • Επιχειρήσεις που κεφάλαιο συμμετέχει ως μέλος νέος ηλικίας έως 35 ετών