Προγράμματα Εργασίας

Εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Ο νέος θεσμός αφορά Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ανέργων

Βιωματική πληροφόρηση από εξειδικευμένα στελέχη

Tην Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα από τις 9:30 -15:00 θα υλοποιηθούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη από τον ΟΑΕΔ τα Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων, στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει ο Οργανισμός για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια θα λάβουν ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών). Οι ωφελούμενοι μετά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων θα μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.