Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για πτυχιούχους 4 ειδικοτήτων

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

07/09/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους Βιολόγους, Μοριακούς Βιολόγους, Βιοτεχνολόγους και Γεωπόνους απευθύνεται το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Η συνολική αμοιβή θα "αγγίζει" τις 12.600 ευρώ για 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.