Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες σε πτυχιούχους πέντε ειδικοτήτων

Ολόκληρη η προκήρυξη

17/07/2019 | 15:50

Σε πτυχιούχους Βιολογίας, Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας και Φαρμακευτικής απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Διαβιβαστικό πρότασης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.