Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 9 Ιουλίου.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών