Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες, τώρα, σε μηχανικούς

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε μηχανολόγους μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 1.520 ευρώ και η διάρκεια θα είναι 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Διαβιβαστικό πρότασης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλοι σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση