Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για πτυχιούχους Κτηνιατρικής

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Σημειώστε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά:

  1. Αίτηση: aitisi.doc
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  5. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  6. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.