Υποτροφίες & Πρακτική

Α.Π.Θ.: Υποτροφίες για χημικούς και μηχανικούς

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Σε χημικούς και μηχανικούς διαφόρων ειδικεύσεων απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά έως 5 Ιουνίου.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο βασικούΤίτλου Σπουδών
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  •  Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

2310-99786 (κα Ε. Πελέκα), 2310-994009 (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), e-mail: [email protected]