Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει μία υποτροφία διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Μεταλλευτικών Αποβλήτων στην Παραγωγή Καινοτόμων Πυρίμαχων Προϊόντων»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Αναστάσιος Ζουμπούλης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ. 

Αίτηση: 63307611-f158-460d-98bf-06bb06fafd0d.doc

Πληροφορίες:

- κα Ε. Πελέκα

Τηλέφωνο: 2310-99786

- ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Τηλέφωνα: 2310994009, 2310994082 και 2310994026

Εmail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.