Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες από το Παν. Πατρών

Απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δύο υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «The National Research Infrastructures on integrated structural biology,  drug screening efforts and drug target functional characterization – INSPIRED»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Γ. Σπυρούλιας, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Συνολική Αμοιβη: 9.960 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf