Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Αντικείμενο έργου, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), προσφέρει μεταδιδακτορικές υποτροφίες. 

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη multiplex ELISA για την κλινική διάγνωση και πρόγνωσηασθενών με χρόνια νεφρική νόσο: αξιολόγηση και βελτιστοποίηση μεθόδου με τεχνικές φασματομετρίας μάζας»

Αντικείμενο Έργου: 

  • Μέτρηση πολλαπλών βιοδεικτών στο πλάσμα με φασματομετρία μάζας τύπου MRM
  • Επίτευξη αποτελεσματικής πρόγνωσης και διάγνωσης της χρόνιας νεφρικής νόσου

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: gr_aitisi-ekdilosis-endiaferontos.pdf
  2. Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)
  3. Αντίγραφα πτυχίων
  4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
  5. Βεβαιώσεις των Φορέων
  6. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

*Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλθούν στο e-mail: [email protected] , με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)»

Διάρκεια: 5 μήνες

Ολόκληρη η προκήρυξη: 3875_7-11-2018.pdf