Υποτροφίες & Πρακτική

5 υποτροφίες στη Φινλανδία

Δικαιολογητικά, προθεσμίες πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο "Aalto" με τη Σχολή Τεχνών και Σχεδιασμού δίνει 5 υποτροφίες και καλεί τους υποψήφιους διδάκτορες να δηλώσουν συμμετοχή.

Σημειώστε:

  • Υποβάλετε το υλικό σε μορφή PDF 
  • Ονομάστε όλα τα έγγραφά σας σύμφωνα με το παράδειγμα Namename_Firstname_CV.pdf.
  • Όλα τα υλικά αίτησης πρέπει να είναι στα Αγγλικά

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 6 - 24 μήνες 

Μηνιαίος Μισθός: 2.323 € το ελάχιστο

Τοποθεσία: Espoo, Φινλανδία

*Η ημερομηνία έναρξης όλων των θέσεων είναι η 1η Ιανουαρίου 2019 

Πληροφορίες:

-Καθηγητής Sampsa Hyysalo

Τηλέφωνο: +358 50 594 6137

Ε-mail: [email protected]