Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Το πρόγραμμα παρέχεται από την συνεργασία Perrotis College και Παπαστράτος

To Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία με την Παπαστράτος ΑΒΕΣ, προκηρύσσει δύο μερικές υποτροφίες (50% επί των διδάκτρων) τριετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως.

Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός ενός μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλ. 2310492854 και 2310492810. Πληροφορίες για το Perrotis College και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.perrotiscollege.edu.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής