Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Ίδρυμα Λάτση

Για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προϋποθέσεις:

  • Δεκτές αιτήσεις για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ευρωπαϊκές χώρες
  • Δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time) και όχι μερικής φοίτησης (part-time) ή εξ αποστάσεως (distance learning)
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να ξεκινούν το πρώτο μεταπτυχιακό τους δίπλωμα
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

 Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την 8η Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά

Διάρκεια:

Η υποτροφία χορηγείται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες.

Ύψος υποτροφίας:

Διάρκεια ΜΠΣΕλλάδαΕξωτερικό
9 μήνες5.400 ευρώ8.100 ευρώ
12 μήνες7.200 ευρώ10.800 ευρώ
18 μήνες10.800 ευρώ16.200 ευρώ
24 μήνες13.200 ευρώ19.800 ευρώ