Δημόσιο

70 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό (pdf)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμίες και προσόντα

Για την κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Στην κάλυψη 70 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση προχωρά άμεσα το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το νέο προσωπικό θα κληθεί να διδάξει 41 γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων Ναυπηγική, Ηλεκτροτεχνία, Πληροφορική και Μετεωρολογία. 

Για τους υποψήφιους για τις θέσεις στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού (Σ.Δ.Π.) θα συνεκτιμηθούν η κατοχή πτυχίου εξειδίκευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο και η διδακτική προϋπηρεσία. 

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του φορέα.