Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγία για 32 υποτροφίες (Ίδρυμα Καρέλια) σε Ελλάδα και εξωτερικό

Προθεσμίες, ποσά, αντικείμενα

Το Ίδρυμα Καρέλια ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

(1) ΜΠΣ - Ελλάδα
Θα δοθούν 12 υποτροφίες, ύψους 5.000 ευρώ, για σπουδές στους εξής κλάδους:

 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 • Αγροτική Οικονομία

(2) ΜΠΣ - Εξωτερικό
Θα δοθούν 20 υποτροφίες, ύψους 20.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές στους εξής κλάδους:

 • Regional Economics and Development
 • Industrial Economics
 • Shipping, Trade and Finance
 • Business Administration
 • Public Administration
 • Environmental Economics
 • Agricultural Economics

Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 30/6/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται