Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ολόκληρη η προκήρυξη με προσόντα και δικαιολογητικά

Επιχορηγούνται σπουδές στο εξωτερικό ή εσωτερικό

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών σε 12  πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Η υποτροφία είναι πλήρης και κυμαίνεται στα 500 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στα 200 ευρώ για σπουδές στο εσωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του γραφείου Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών(Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 368 9131-4

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»