Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το πανεπιστήμιο της Μπολόνια

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι διδάκτορες οικονομικών-νομικής

12/02/2018 | 09:50

Το πανεπιστήμιο της Μπολόνια, στην Ιταλία, ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του κλάδου της νομικής και των οικονομικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες διαρκούν τρία χρόνια (με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο χρόνια) και το ύψος αυτών φτάνει τα 1.133 ευρώ το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την επίσημη φόρμα αιτήσεων του πανεπιστημίου πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν σε μορφή «PDF» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πτυχίων-διπλωμάτων
  • Αποδεικτικά επάρκειας ξένων γλωσσών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +39-051-2098484

E-mail: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».