Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε Έλληνες από ινστιτούτο

Καλύπτονται: δίδακτρα, διαμονή, διατροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

09/02/2018 | 10:01

Την χορήγηση πέντε μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών, σε έλληνες, απόφοιτους, σπουδαστές του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Πεκίνου για το έτος 2018.

Οι υποτροφίες διαρκούν ανάλογα στα δύο έτη για το μεταπτυχιακό (μηνιαίο ποσό τα 386 ευρώ) και στα τέσσερα έτη για το διδακτορικό (μηνιαίο ποσό τα 451 ευρώ).

Σημειώστε επίσης ότι το πανεπιστήμιο καλύπτει:

  • Τη διαμονή
  • Τη διατροφή
  • Τα δίδακτρα
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδιού.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (πατώντας «ΕΔΩ») πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Ο φάκελος των αιτήσεων πρέπει να περιέχει:

  • Αντίγραφο διαβατηρίου
  • Επιστολή κινήτρων
  • Αντίγραφα πτυχίων-διπλωμάτων
  • Αποδεικτικά επάρκειας αγγλικής γλώσσας
  • Δύο επιστολές από επιβλέποντες καθηγητές

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689731

E-mail: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» ή στην προκήρυξη του τεχνολογικού ινστιτούτου του Πεκίνου πατώντας «ΕΔΩ».